O grze
Wzmocnienie karty gildii

Magowie wykonują codzienne zadania, dzięki czemu następuje postęp we wzmocnieniu karty gildii.

Im więcej zadań magowie z gildii wykonają w tym tygodniu, tym większą przewagę otrzyma cała gildia w nastepnym tygodniu!
Gildia otrzymuje wzmocnienie i sformalizowanie karty w następnym tygodniu na podstawie wyników z bieżącego tygodnia!
Postępy są zapisywane automatycznie, gdy magowie wykonują codzienne zadania.
Na początku tygodnia postęp jest zerowany.
Karta gildii otrzymuje status VIP po trzecim kroku.
Gildia otrzymuje kamuflaż po piątym kroku.
Po uzyskaniu kamuflażu przeciwnik widzi te same awatary i imiona u wszystkich magów z twojej gildii.
Im więcej kroków wykonasz w tym tygodniu, tym silniejsza będzie Twoja karta w następnym tygodniu (dodatkowa moc całkowita):
Krok 1: 400
Krok 2: 600
Krok 3: 1000
Krok 4: 1500
Krok 5: 2000
Krok 6: 2500
Krok 7: 2800
Innymi słowy, po wykonaniu wszystkich 7 kroków gildia wzmocni swoją kartę o 2800.

!!! Jeśli mag opuści gildię, wszystkie zadania, które ten mag wykonał w tym tygodniu, są odejmowane od postępów!

Zalecamy przeczytać:
Karta Gildii
O grze Powrót do gry
0.009 sek, 02:41:51
«Mistrzowie Żywiołów» © Overmobile 2014-2024, 16+
Inne gry